Gestió administrativa

Gestió administrativa (1)

Dimecres, 25 Mai 2016 23:14

Com ens organitzem?

Escrit per

La Fundació està gestionada per un Patronat, format per 10 membres. Tots els càrrecs són voluntaris i no remunerats. Hi ha dos membres nats: el President de Càritas i el Rector de la Parròquia, per raó del càrrec. 

PATRONAT:

President: Mn. Xavier Romero Galdeano

 • Vice-presidenta: MªDolors Calafell Pellicer
 • Secretaria: Roser Rubinat Trullols
 • Tresorer: Carmina Riera Simón
 • Vocals: 
  • Josep Aldomà Xandri
  • Jaume Garravé Berengué
  • Francisco Orobitg Raich
  • Mercè Segués Llobet

FUNCIONS:

 • Elaborar i aprovar els pressupostos
 • Proposar i aprovar projectes socials i fer-ne el seguiment
 • Aprovar les memòries anuals
 • Vetllar pel bon funcionament del servei
 • Negociar i signar convenis de col·laboració amb administracions públiques i privades
 • Selecció i contractació de personal